Melle - Wetteren (De Poortmolens)

Met dit project ontwikkelen Eneco en Luminus twee windturbines langsheen de E40 te Melle-Wetteren. De turbines zullen ongeveer 28000 MWh per jaar produceren. Dat komt overeen met het verbruik van zo’n 7500 gezinnen.

De omgevingsvergunning werd aangevraagd voor 2 windturbines in landbouwzone (september 2023). De aanvraag is volledig verklaard.

Naar aanleiding van verleende adviezen werd een wijzigingsaanvraag ingediend met enkele minieme aanpassingen. Hiervoor werd een tweede informatievergadering georganiseerd op 28/03/2024. Het openbaar onderzoek (2e) in het kader van deze wijzigingsaanvraag loopt van 23/03/2024 tem 21/04/2024. 

Het project in een aantal cijfers

Aantal turbines

2

Type

TBC

Diameter van de bladen

150 m 

Hoogte van de mast

230 m (tiphoogte)

Tiphoogte

CO2 reductie

10000 ton

Totaal Elektrisch vermogen

12 MW

Elektrisch vermogen per turbine

6 MW

Jaarlijkse productie

25000 MWh

Onze partners

 

 

 

 

Welkom bij het windturbineproject

De Poortmolens

 

Een snelle elektrificatie is een absolute voorwaarde voor een CO2-neutrale toekomst. Daarom moeten we nu werk maken van alternatieve energiebronnen die ons voorzien van betrouwbare en schone energie.

Windenergie is precies dat. Ze maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, zoals aardolie of aardgas. Zo helpt ze ons de klimaatverandering tegen te gaan.

Met dit project bouwen Eneco en Luminus twee windturbines langsheen de E40 te Melle-Wetteren. De turbines zullen ongeveer 25000 MWh per jaar produceren. Dat komt overeen met het verbruik van zo’n 7500 gezinnen.

Maar dat is niet alles.

Burgercoöperatie  Energent zal rechtstreeks participeren in het project. Op deze manier kunnen omwonenden en geïnteresseerde burgers mee investeren in dit project.

De nabijgelegen school, Mariagaard te Wetteren, zal rechtstreeks kunnen profiteren van deze groene energiebron. Door de stroom van de windturbines te gebruiken, kan de school haar ecologische voetafdruk verkleinen en een inspirerend voorbeeld worden voor andere instellingen.

Zo investeren we in een schonere, gezondere en meer duurzame wereld voor onze kinderen, kleinkinderen en alle toekomstige generaties. En maken we samen het verschil.

Het project

Waar komen de windturbines?

De projectzone is een uitstekende locatie voor windturbines, die helemaal past binnen de visie van de Vlaamse Overheid

Het project beoogt de inplanting van 2 windturbines (WT01 en WT02) die worden voorzien in een lijnopstelling parallel aan de snelweg E40 en de dubbele spoorweg Gent-Brussel, tussen de Geerbosstraat en Mariagaard, aan de overzijde van de reeds bestaande windturbines. De projectzone is een ideale locatie voor de productie van windenergie, dankzij de ruimtelijke bundeling met de autosnelweg E40 en de spoorweg Gent-Brussel, een goed windklimaat en de ruime afstand t.a.v. woningen.

De exacte locatie van de windturbine is weergegeven op het kaartje.

 

Welke windturbine?

Kenmerken van de geplande windturbine:

  • rotordiameter: max. 150 m
  • tiphoogte: max. 230 m
  • maximaal vermogen: 12 MW

De keuze voor een moderne windturbine met deze kenmerken heeft verschillende voordelen: 

  • moderne windturbines zijn stiller
  • de wieken draaien trager, dit voelt rustiger aan
  • er kan meer groene energie geproduceerd worden

De twee windturbines leveren op deze locatie gemiddeld per jaar ongeveer 25.000MWh aan elektriciteit. Dit betreft het equivalent met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 7500 gezinnen en geeft een reductie van 10.000 ton CO2 per jaar.

Mee investeren ?

Energent biedt de mogelijkheid om mee te investeren in het project.

Als burgercoöperatie zetten we extra in op de organisatie van draagvlak bij windontwikkeling. Via directe burgerparticipatie worden omwonenden mede-eigenaar van de windturbine, waardoor ze niet enkel delen in de lasten, maar ook de lusten. Als burgercoöperatie besteden we veel aandacht aan de bezorgdheden van omwonenden, natuur- en milieuverenigingen bij de ontwikkeling van dergelijke projecten.

In Gemeente Wetteren werkt Energent hiervoor samen met DUO vzw.

Meer informatie vind je op www.energent.be

Meer weten?

Kom naar onze infomarkt op 29 augustus tussen 16u en 21u. We verwelkomen je op de school Mariagaard.
Tijdens de infomarkt geven we je meer informatie over het project. We maken er ook graag tijd om jouw vragen te beantwoorden.
Vooraf inschrijven is niet nodig.

Heb je een specifieke vraag over dit project? Laat het ons weten.

Recent Eneco Wind nieuws