Belang van participatie

De ontwikkeling en realisatie van windparken neemt door procedures soms veel tijd in beslag. Niet over de hoofden van burgers en gemeenten besluiten, maar hen direct in windparken laten participeren, is een belangrijk maatschappelijk credo van Eneco. We willen immers duurzame energie van iedereen. Dat is onze missie. Deelneming in diverse windmolenparken maakt mensen meer betrokken. Het creëert een draagvlak waar de ganse gemeenschap baat bij heeft.

Directe Participatie

Eneco Wind is een pionier inzake het betrekken van de omgeving bij het opzetten en realiseren van windmolenprojecten. Eneco is daar al een aantal jaren succesvol mee bezig.
We hebben projecten met directe participatie. De aandeelhouders zijn van uiteenlopende aard: van burgercoöperatieven (Campina Energie, Energent, …), over een bedrijvencoöperatieve (Zaubeek Power cvba) tot investeringsintercommunales (Zefier, IKA) of grondeigenaren.
Op deze manier vloeit er een deel van de opbrengsten lokaal terug naar omwonenden en gemeenten. Zo kan Eneco iedereen de kans geven om te investeren in duurzame energie.

“Het is van cruciaal belang dat alle omwonenden van onze windenergieparken de kans krijgen om mee te investeren. Eneco Wind is daar een pionier in.”

Miguel de Schaetzen – CEO van Eneco Wind Belgium

Crowdlending

A. Wat is Crowdlending?

Crowdlending is een vorm van Crowdfunding en is een indirecte vorm van participatie. Hierbij leent een groep investeerders een bepaald bedrag uit aan een leningverstrekker. 

Eneco identificeerde crowdlending als participatieve vorm bij uitstek, omdat dit voor alle partijen, van investeerders tot projectontwikkelaar, de meest eenvoudige en doeltreffende manier is om met een grote groep mensen samen een project (mee) te financieren.

Crowdlending heeft vele voordelen ten opzichte van directe participatie in het kapitaal: het risico voor de investeerders is lager, de return on investment en andere modaliteiten liggen op voorhand vast en er is een duidelijke beperking in de looptijd. Het is kortom een heldere, eenvoudige en transparante vorm van financiële participatie.

Doorheen verschillende succesvolle campagnes is Eneco de expert geworden op het gebied van crowdlending. Een crowdlending campagne organiseren met Eneco steunt steeds op:

  • Proven Track Record: Eneco organiseerde verschillende uiterst succesvolle crowdlending campagnes. Eneco is hierin als grote én duurzame energiespeler uniek;
  • A-Z follow up: Dankzij Eneco’s 360° aanpak is de organisatie van een crowdlending campagne van het begin tot het einde tot in de kleinste details uitgewerkt;
  • Nauwe samenwerking met een geaccrediteerd platform: Eneco werkt in nauw verband samen met Ecco Nova, Belgische marktleider in crowdlending voor duurzame projecten en door de FSMA gelicentieerd;
  • Zekerheid: uitgebreid eigen netwerk van investeerders en klanten als back-up voor de investering (indien nodig).

B. Toepassingsmogelijkheden van Crowdlending

Een crowdlending met Eneco wordt altijd op de noden van uw bedrijf afgestemd.Een crowdlending met Eneco wordt altijd op de noden van uw bedrijf afgestemd.

Er zijn vele mogelijkheden:

  • Een crowdlending waarbij lokale omwonenden worden betrokken;
  • Een investering exclusief voor uw werknemers;
  • Een bijbehorende pr-campagne om uw bedrijf nog meer op de kaart te zetten;
  • Financiering van één of meerdere duurzame assets;
  • Betrekken van uw eigen professionele (klanten)relaties;
  • A-Z marketing campagne samen met Eneco ontworpen en door Eneco uitgevoerd.

Bezoek www.Eneco.be/participatie en bekijk al onze huidige en voorgaande participatieprojecten.