Een multidisciplinair team

Wij zijn gepassioneerd door onze missie ‘duurzame energie voor iedereen’ en wij zijn ervan overtuigd dat we moeten werken aan duurzame oplossingen voor de toekomst.

De windprojecten worden van A tot Z gerealiseerd door onze teams; van ontwikkeling tot exploitatie. Iedere fase van het project heeft nood aan mensen met verschillende competenties dewelke we terugvinden binnen de verschillende teams.

Het team ‘ontwikkeling’

Het team ontwikkeling houdt zich bezig met het zoeken en contracteren van terreinen tot en met het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen. Tijdens deze fase, die 3 jaar en langer kan duren, onderzoeken we de technische en financiële haalbaarheid van het project, bekijken we de inplantingen en regelen we alle nodige akkoorden.

Ieder windpark wordt door één specifieke projectmanager beheerd.

Ieder windpark wordt door één specifieke projectmanager beheerd.

Het team ‘bouw’

Ons bouwteam beschikt over heel wat ervaring: 20 windparken bestaande uit 97 windturbines werden de afgelopen jaren gebouwd. Dit team voorziet de juiste oplossingen, begeleidt de uitvoering van de werken, regelt de mobiliteit en de veiligheid gedurende de ganse werfperiode. Gedurende ongeveer één jaar is het team ter plaatse om alle partijen die ter plaatse werken aan te sturen. Na de bouw wordt er ook voor gezorgd dat de werf proper wordt achtergelaten.

Het team ‘exploitatie’

Het exploitatieteam zorgt voor het algemeen beheer van alle Eneco windparken. Zij moeten de goede werking van de windturbines controleren, ingrijpen bij technische storingen en ze beheren het onderhoud en de dagelijkse werking van alle parken.

Eneco Wind Belgium, de windexpert

Eneco Wind Belgium is een topspeler op vlak van hernieuwbare energie. Het bedrijf bestaat al sinds 2001 en vervoegde in 2008 de Nederlandse Eneco Groep. Eneco Wind Belgium heeft vestigingen in Waver en Mechelen. Het team bestaat uit 30 personen. Het bedrijf ontwikkelt windturbineparken in Wallonië en Vlaanderen, zowel op land (onshore) als op zee (offshore). Het doel is lokale, decentrale productie voor lokaal verbruik.

Onshore projecten (op land)

Eneco Wind Belgium is toonaangevend op de Belgische markt door de kwaliteit van zijn projecten en de betrouwbare manier waarop het zijn verplichtingen nakomt.

In 2019 baat het bedrijf 20 windturbineparken uit in Wallonië
en Vlaanderen voor een totale capaciteit van 206 MW.

De 97 operationele windturbines produceren meer dan 400
GWh/jaar. Dit komt overeen met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 115.000 gezinnen.

Offshore projecten (op zee)

Eneco Wind Belgium bouwt, in samenwerking met andere partners, het project Norther op de Noordzee. Van zodra het offshore windturbinepark operationeel is (nog dit jaar) met een geïnstalleerd vermogen van 370 MW, moet dit park jaarlijks meer dan 1,4 GWh per jaar produceren. Dit komt overeen met een jaarlijkse verbruik van bijna 400.000 gezinnen.
Daarnaast werken we ook mee aan SeaMade, een samentrekking van SEAstar en merMAID, is een samenwerking tussen Otary RS NV – 70%, Electrabel NV – 17,5%, Eneco Wind Belgium SA – 12,5%
De Eneco Groep realiseerde ook al het gelijkaardige wind- turbinepark ‘Prinses Amalia (Q7)’ in Nederland. Dit offshore windpark is operationeel sinds juni 2008. Deze 60 wind- turbines liggen 23 km uit de kust en hebben een totaal geïnstalleerd vermogen van 120 MW, met funderingen op een diepte van ongeveer 22 meter.

Onze Troeven

Ontzorging door Eneco

Eneco zorgt voor de ontwikkeling, financiering, bouw en exploitatie van de windturbines. De volgende studies, taken en werkzaamheden worden, niet limitatief, door Eneco opgenomen en bekostigd:

 • Eneco bepaalt de optimale en finale configuratie van het project: exacte inplanting, afstanden tot bedrijfsgebouwen en woningen, type kabels en hun tracé, aansluiting directe afnemer, …. De finale configuratie wordt steeds in samenspraakgoedgekeurd alvorens de vergunningsaanvraag in te dienen;
 • Ter voorbereiding van de vergunningsaanvraag worden de nodige studies uitgevoerd en administraties geconsulteerd om de haalbaarheid van het project te vergroten. Dit betreft natuur, slagschaduw, geluid, luchtvaart,…;
 • Creëren van draagvlak;
 • Nodige acties voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning;
 • De engineering van de turbines en elektrische werken;
 • Verkrijgen van offertes voor bouw, exploitatie en onderhoud;
 • Bouwen en in dienst nemen van de turbine;
 • Exploiteren en onderhouden van de turbine;
 • Ontmantelen van de turbine.

Hoe wordt u als partner betrokken bij het project?

Eneco neemt de leiding doorheen het hele traject. Er zijn verschillende overlegmomenten voorzien met u als partner in het windturbineproject:

 • Bepaling inplantingslocatie;
 • Planning van de werken en interferentie met de bedrijvigheid op de site tijdens het bouw- en exploitatieproces;
 • Bijstellen van Eneco’s standaard veiligheids- en ijsprocedures op maat van uw site;
 • Externe communicatie.

Unieke strategie

Eneco onderscheidt zich van andere ontwikkelaars in de sector door een unieke groene en duurzame strategie in Europa (100% groene productie tegen 2030) en dit reeds van bij de start van het bedrijf.

Deze duurzame strategie wordt ook bevestigd door een prominente plaats in het Greenpeace klassement (www.mijngroenestroom.be). Dit klassement onderzoekt hoe ‘groen’ de energieleveranciers in werkelijkheid zijn.

Ervaren speler

Momenteel heeft de Groep Eneco 430 MW windenergie in bedrijf in Nederland, 206 MW in België en 194 MW in de UK.

Eneco Wind Belgium NV werd opgericht in 2001. Sinds de start heeft de groep een solide reputatie opgebouwd die haar toeliet uit te groeien tot één van de belangrijkste spelers op de Belgische windmarkt. Het bedrijf ontwikkelt windparken in Wallonië, Vlaanderen en offshore. Eneco exploiteert 97 windturbines met een totale capaciteit van 206 MW. Eneco participeert tevens in het grootste offshorepark Norther. Dit is goed voor nog eens 92,5 MW.

Eind 2019 zal Eneco Wind onshore meer dan 210 MW in uitbating hebben.

Sterke industriële referenties

Eneco heeft operationele windparken op industriële sites met grote bedrijvigheid, sterke vakbonden, hoge kwaliteits- en veiligheidseisen, etc. Enkele referenties zijn:

 • Toyota en WWL in de haven van Zeebrugge;
 • Peleman industries in Puurs;
 • Avery Dennison en Group Bolckmans in Turnhout;
 • Indaver in Willebroek.

Dit najaar zullen er op de terreinen van Pepsico en Visveiling in Zeebrugge twee turbines gebouwd worden.

Andere referenties waarbij we nog in ontwikkelingsfase zitten zijn o.a. Wienerberger, Iemants, Cobelfret, …

Lean and mean

Alle projecten in Vlaanderen worden van ontwikkeling tot ontmanteling begeleid vanuit ons kantoor in Mechelen.

Eneco heeft een eigen constructieteam dat tijdens de bouwfase on site aanwezig is. Ook de exploitatie zit in eigen beheer wat een snelle respons en goede band met alle lokale stakeholders garandeert. Via het SCADA of monitoringsysteem van de turbines is het team 24/7 op de hoogte van de werking van het windpark.

Verder staat het Eneco-team ook in voor de volledige opvolging van de administratie, facturatie, boekhouding, contacten met de distributienetbeheerder, certificatenbeheer, verzekeringen, etc. van het windpark.

Sterke innovator

Duurzaamheid (en competitiviteit) eindigt niet bij het installeren van een lokale asset maar vergt continue innovatie.

Eneco is een sterke innovator. We verbreden onze diensten om onze partners continu te kunnen bijstaan in hun verduurzaming. Zon, wind, elektrische mobiliteit, batterij-opslag, omzetting van elektriciteit naar andere vormen van energie, virtuele power plants, wijkverwarming, demand response, … zijn innovaties waar Eneco Groep concrete projecten heeft lopen.