Windpark Boneffe

In ontwikkeling

Het windmolenpark van Boneffe is al vier keer door Milieu en Ruimtelijke ordening Minister vergund.

Het windenergieproject van Boneffe, dat dankzij de steun van omwonenden en Eneco klanten tot stand zou kunnen komen, telt 9 windmolens en bevindt zich op de grens van de gemeenten Eghezée, Orp-Jauche en Ramillies.

Als aanvulling bij dit windturbineproject treft Eneco Wind een reeks maatregelen die ten goede moeten komen aan de plaatselijke biodiversiteit (vogels van de vlakte): In de omgeving van het project wordt een oppervlakte van 28 hectaren gebruikt om het milieu aantrekkelijk te maken voor die soorten.

 

Aantal turbines

9

Type

(te bepalen)

Rotordiameter

100 m

Masthoogte

100 m

Elektrisch vermogen per turbine

2 MW

Totaal Elektrisch vermogen

18 MW

Jaarlijkse productie

54 900 MWh

CO2 reductie

24 000 ton

Recent Eneco Wind nieuws