Windpark Molenbaix

Operationeel

In 2009 maakten we onze plannen bekend om een project met 6 windturbines te ontwikkelen op de vlakte van Molenbaix, op het grondgebied van de gemeenten Celles en Pecq (Henegouwen).

Na de voltooiing van de effectenstudie werd een aanvraag voor een ‘permis unique’ (milieu- en stedenbouwkundige vergunning) ingediend: 6 windturbines op twee parallelle lijnen. Als aanvulling bij dit windturbineproject treft Eneco Wind een reeks maatregelen die ten goede moeten komen aan de plaatselijke biodiversiteit (vogels van de vlakte): in de omgeving van het project wordt een oppervlakte van 27 hectaren gebruikt om het milieu aantrekkelijk te maken voor die soorten.

De vergunning is recent door de Raad van State geannuleerd. Een openbaar onderzoek vanaf 20 november tot 21 december 2015 heeft aan de bevolking de gelegenheid gegeven om nieuwe documenten te kunnen raadplegen. Een nieuwe ministeriële vergunning is mid-februari 2016 toegekend voor 5 windturbines.

Aantal turbines

4

Type

Senvion

(MM100 2,0 - HH 98.5 )

Rotordiameter

100 m

Masthoogte

98,5 m

Elektrisch vermogen per turbine

2 MW

Totaal Elektrisch vermogen

8 MW

Jaarlijkse productie

21600 MWh

CO2 reductie

9800 ton

Fabrice Dôme & Romuald Servaye

010/23.26.40

Recent Eneco Wind nieuws