Windpark Liernu

In aanbouw.

In maart 2017 diende Eneco Wind Belgium samen met EDF Luminus een aanvraag voor een ‘permis unique’ (milieu- en bouwvergunning) in voor de bouw en de exploitatie van een park met 6 windturbines te Eghezée, langs de E411-snelweg, ten noorden van Liernu en ten westen van Aische-en-Refail. Alle windturbines beantwoorden aan de eisen met betrekking tot de minimumafstand van 600 m ten opzichte van de woningen.

Van 8 mei 2017 tot 7 juni 2017 wordt bij de gemeentebesturen van Perwez, Eghezée, La Bruyère en Gembloux een openbaar onderzoek uitgevoerd, zodat iedereen kennis kon nemen van het volledige dossier.

De vergunning is door het Waals Gewest geweigerd in oktober 2017.

Belangrijkste stappen van het project

 • Juni 2012: voorafgaande informatievergadering over het project
 • 2012-2013: eerste effectenstudie
 • Februari 2013: indienen van de aanvraag voor een ‘permis unique’
 • Juli 2013: nieuwe effectenstudie (wijzigende plannen)
 • Januari 2015: nieuwe aanvraag voor ‘permis unique’ (nieuwe opstelling)
 • Februari-maart 2015: openbaar onderzoek
 • Juni 2015: de vergunning is door het Waals Gewest geweigerd.
 • November 2015: de vergunning is door de Minister van de Ruimtelijke ordening geweigerd.
 • Maart 2016: Infovergadering
 • Maart 2017 : Vergunningsaanvraag
 • 8 mei – 7 juni 2017: Openbaar Onderzoek
 • 2 oktober 2017: de vergunnig is door het Waals Gewest geweigerd
 • Na een beroep bij de Minister van Ruimtelijke Ordening, is de vergunning door hem verleend op 5 februari 2018

Aantal turbines

6

Type

()

Rotordiameter

117 m

Masthoogte

108 m

Elektrisch vermogen per turbine

max. 3,5 MW

Totaal Elektrisch vermogen

max. 21 MW

Jaarlijkse productie

34000 MWh

CO2 reductie

15000 ton

Arnaud Janvier

010/23.26.40

Recent Eneco Wind nieuws