Windpark Fauvillers

In ontwikkeling

Windenergie-project Fauvillers

In 2010 diende Eneco Wind Belgium een aanvraag voor een ‘permis unique’ (milieu- en bouwvergunning) in voor de bouw en de exploitatie van een park van 6 windturbines langs de N4 te Fauvillers.

De Minister heeft er 5 vergund in 2017.

Afstand van de woningen:
de alleenstaande woning die het dichtst ligt, bevindt zich op een afstand van 610m.

Maatregelen om het vogelmilieu te verbeteren:
Door de ontbossing van een oppervlakte van 15 Ha in de vallei zullen extra leefruimten worden gecreëerd voor de zwarte ooievaar en alle soorten die aan dit soort omgeving verbonden zijn. Er is ook een aanplanting van 550m hagen voorzien, evenals de installatie van een module vanwaar de activiteiten van vleermuizen kunnen worden gadegeslagen.

Aantal turbines

5

Type

()

Rotordiameter

m

Masthoogte

m

Elektrisch vermogen per turbine

2 MW

Totaal Elektrisch vermogen

MW

Jaarlijkse productie

22800 MWh

CO2 reductie

10400 ton

Recent Eneco Wind nieuws

Windpark Neufchâteau

In aanbouw.

5 windturbines worden binnenkort gebouwd langs de E411/E25 te Neufchâteau en Léglise (Provincie Luxemburg).

Als buurtbewoners wordt u vriendelijk uitgenodigd voor de vergadering te Massul, Salle les Sorbiers (8 maart 2018 te 20u)

Het is het resultaat van een 5 jaar ontwikkelingsproces:

Dit project is door onze partner Engie beheerd in 2012, met 12 windturbines langs de E25 en de E411. Nadien is het project beperkt tot 10 Winturbines en de Minister heeft er 7 vergund in augustus 2017.

In mei 2017 een nieuwe studie analyseert een potentiële impact van de windmolenverlichting op de sterrenwacht “Centre Ardenne”. Deze studie was te raadplegen gedurende een openaar onderzoek (vanaf 13 juni tot en met 14 juli 2017).

De Minister heeft 7 windturbines vergund, en de gemeenten hebben gevraagd om er 5 te laten bouwen. Een overeenkomst is bereikt in deze zin.

De verschillende stappen van het dossier

 • 14-06-2012: Infovergadering
 • 2012-2013: MER Studie Oktober
 • 2013: Vergunningsaanvraag (12 WT)
 • Februari 2014: Openbaar onderzoek
 • Oktober 2014: Gemodificeerd projekt (10 WT): Vergunningsaanvraag
 • 11-05-2015: Het projekt is door het Waalse Gewest vergund
 • Juni 2015: Beroep bij de Minister
 • 19-10-2015: De Minister weigert het projekt
 • December 2015: Beroep bj de Raad van State
 • 14-04-2017: De Raad van State annuleert de Ministersbeslissing
 • Mei 2017: De nieuwe studie is ingediend
 • 20-06-2017: Infovergadering te Massul
 • 03-06 / 14-07 2017: Openbaar Onderzoek
 • 28-08-2017: Het project is vergund door de Minister (7 WT)
 • September 2017: Overeenkomst om 5 WT te bouwen Januari
 • 2018: De vergunning is definitief
 • 08-03-2018: Infovergadering te Massul

Aantal turbines

5

Type

()

Rotordiameter

114 m

Masthoogte

100 m

Elektrisch vermogen per turbine

MW

Totaal Elektrisch vermogen

MW

Jaarlijkse productie

+/- 30000 MWh

CO2 reductie

+/- 14000 ton

Arnaud Janvier

010/23.26.40

Recent Eneco Wind nieuws

Windpark Liernu

In aanbouw.

In maart 2017 diende Eneco Wind Belgium samen met EDF Luminus een aanvraag voor een ‘permis unique’ (milieu- en bouwvergunning) in voor de bouw en de exploitatie van een park met 6 windturbines te Eghezée, langs de E411-snelweg, ten noorden van Liernu en ten westen van Aische-en-Refail. Alle windturbines beantwoorden aan de eisen met betrekking tot de minimumafstand van 600 m ten opzichte van de woningen.

Van 8 mei 2017 tot 7 juni 2017 wordt bij de gemeentebesturen van Perwez, Eghezée, La Bruyère en Gembloux een openbaar onderzoek uitgevoerd, zodat iedereen kennis kon nemen van het volledige dossier.

De vergunning is door het Waals Gewest geweigerd in oktober 2017.

Belangrijkste stappen van het project

 • Juni 2012: voorafgaande informatievergadering over het project
 • 2012-2013: eerste effectenstudie
 • Februari 2013: indienen van de aanvraag voor een ‘permis unique’
 • Juli 2013: nieuwe effectenstudie (wijzigende plannen)
 • Januari 2015: nieuwe aanvraag voor ‘permis unique’ (nieuwe opstelling)
 • Februari-maart 2015: openbaar onderzoek
 • Juni 2015: de vergunning is door het Waals Gewest geweigerd.
 • November 2015: de vergunning is door de Minister van de Ruimtelijke ordening geweigerd.
 • Maart 2016: Infovergadering
 • Maart 2017 : Vergunningsaanvraag
 • 8 mei – 7 juni 2017: Openbaar Onderzoek
 • 2 oktober 2017: de vergunnig is door het Waals Gewest geweigerd
 • Na een beroep bij de Minister van Ruimtelijke Ordening, is de vergunning door hem verleend op 5 februari 2018

Aantal turbines

6

Type

()

Rotordiameter

117 m

Masthoogte

108 m

Elektrisch vermogen per turbine

max. 3,5 MW

Totaal Elektrisch vermogen

max. 21 MW

Jaarlijkse productie

34000 MWh

CO2 reductie

15000 ton

Arnaud Janvier

010/23.26.40

Recent Eneco Wind nieuws